Bộ cảo thủy lực 8 tấn POWERRAM PRE800, tự định tâm, độ mở Max 460mm

  • Model: PRE800
  • Lực cảo: 8 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 460 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 280 mm.