Bộ cảo thủy lực mang cá Tri-Section từ 4-12 tấn

  • Tải trọng từ: 4-12 tấn
  • Đường kính trục hữu dụng: từ Ø160 đến Ø340mm
  • Tầm với chân cảo từ: 211-284mm
  • Bộ cảo đựng trong thùng kim loại.