<h2 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff; color: #020202;">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN C&Ocirc;NG NGHỆ LEFA</span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff; color: #020202; font-size: 14pt;">&nbsp;Xin gửi lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng tới Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m v&agrave; sử dụng dịch vụ sản phẩm của LEFA trong suốt thời gian qua. <p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffff; color: #020202; font-size: 14pt;">&nbsp;Ch&uacute;c Qu&yacute; kh&aacute;ch lựa chọn được một sản phẩm ưng ý cho công việc của mình!</span></p>

SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO

 • Thiết bị nâng hạ POWERRAM
  Thiết bị nâng hạ POWERRAM
 • Cảo - Vam POWERRAM
  Cảo - Vam POWERRAM
 • Bơm thủy lực POWERRAM
  Bơm thủy lực POWERRAM
 • Cắt phá đai ốc, tách mặt bích
  Cắt phá đai ốc, tách mặt bích
 • Máy ép - Phụ kiện thủy lực
  Máy ép - Phụ kiện thủy lực
 • Sản phẩm có sẵn tại LEFA
  Sản phẩm có sẵn tại LEFA
 • Bộ Rung Khí Nén EXEN
  Bộ Rung Khí Nén EXEN
 • Máy thổi khí EXEN
  Máy thổi khí EXEN
 • Motor Rung, Bàn Rung, Sàng rung
  Motor Rung, Bàn Rung, Sàng rung
 • Thiết bị rung trong Xây Dựng
  Thiết bị rung trong Xây Dựng
 • Dụng cụ cắt MCC
  Dụng cụ cắt MCC
 • Máy gia nhiệt vòng bi TM
  Máy gia nhiệt vòng bi TM
 • SIAD compressors
  SIAD compressors
 • Phụ tùng, phụ kiện thủy lực khí nén
  Phụ tùng, phụ kiện thủy lực khí nén