VIPER MAXI MKII, thiết bị bôi trơn cáp thép 50mm đến 165mm

  • Bôi trơn các loại dây cáp đường kính từ 50mm đến 165mm
  • Viper Maxi MKII bôi trơn với tốc độ lên đến 2000m / giờ.
  • Ứng dụng cho cáp ROV,cáp cẩu tàu, cáp neo tàu (dưới nước, cần cẩu cỡ lớn.