VIPER MID MKII, thiết bị bôi trơn cáp thép 6mm đến 67mm

  • Bôi trơn các loại dây cáp đường kính từ 6mm – 67mm.
  • Viper Mid MKII bôi trơn với tốc độ lên đến 2000m / giờ.
  • Ứng dụng cần trục, cầu trục cảng, cầu trục chân đế, cần cẩu nổi, cáp ROV, cáp thang máy, cần trục di động, dây neo, máy tời, cẩu tháp, tàu biển và ứng dụng dầu khí