Phụ kiện làm sạch dây cáp (cáp thép) VIPER VRC

  • Phụ kiện làm sạch dây cáp Viper VRC
  • Phụ kiện làm sạch dây cáp tiêu chuẩn – Viper Rope Cleaners
  • Phụ kiện làm sạch dây cáp nòng trơn – Viper ‘Smooth Bore’
  • Loại bỏ chất bẩn hoặc chất bôi trơn cũ tích tụ khỏi sợi dây trước khi bôi trơn