Đầu tách mặt bích thủy lực POWERRAM SR15 25 tấn

  • Model: SR15
  • Lực tách: 25 tấn
  • Khe tách nhỏ nhất (A): 7mm
  • Khe tách mở max (B): 23 mm
  • Hành trình lưỡi tách: 65mm
  • Áp suất làm việc lớn nhất: 700 bar
  • Trọng lượng: 7.8kg