Bơm tay thủy lực 700 bar HP35, dung tích dầu 3.5 lít

  • Bơm tay thủy lực 1 chiều – Single acting
  • Model: HP35
  • Dung tích dầu: 3.5 lít
  • Áp suất làm việc max: 700 bar
  • Trọng lượng: 16.5 kg
  • Bảo hành: 12 tháng