Bơm tay thủy lực 2 chiều HP35D, dung tích dầu 3.5 lít

  • Model: HP35D
  • Dung tích dầu: 3.5 lít
  • Áp suất làm việc max: 700 bar
  • Trọng lượng: 19 kg
  • Xuất xứ: POWERRAM-TAIWAN