Con đội móc thuỷ lực 10 tấn TOE-100, hành trình 130mm

  • Model: TOE-100
  • Tải trọng nâng: 10 tấn.
  • Tải trọng nâng ngàm chân: 5 tấn.
  • Hành trình: 130 mm.
  • Trọng lượng: 11.9kg.