Con đội móc thuỷ lực 2,5 tấn TOE-025, hành trình 100mm

  • Model: TOE-025
  • Tải trọng nâng: 2,5 tấn
  • Tải trọng nâng ngàm chân: 1,2 tấn
  • Hành trình: 100 mm.
  • Trọng lượng: 6.5kg.