Con đội móc thuỷ lực 6 tấn TOE-060, hành trình 110mm

  • Model: TOE-060
  • Tải trọng nâng: 6 tấn.
  • Tải trọng nâng ngàm chân: 3 tấn.
  • Hành trình: 110 mm.
  • Trọng lượng: 10kg.