Con đội móc thuỷ lực 30 tấn TOE-300, hành trình 147mm

  • Model: TOE-300
  • Tải trọng nâng: 30 tấn.
  • Tải trọng nâng ngàm chân: 15 tấn.
  • Hành trình: 147 mm.
  • Trọng lượng: 47.3kg.