Nêm nâng thủy lực POWERRAM SR07- TL07 – SR15

  • Lực tách: từ 15-25 tấn
  • Hành trình: 25- 65 mm
  • Trọng lượng: 3.3 – 7.8kg

Bảo hành: 12 tháng