Máy rung bi khí nén – Ball Vibrator BH-CH-UH-UP Series

  • Bi rung khí nén EXEN
  • Ball Vibrator BH-CH-UH-UP
  • Xuất xứ: EXEN –  Nhật Bản
  • Bảo hành: Bảo hành 12 tháng