Ống thủy lực PU 700 bar, ống cao su thủy lực chịu áp cao

  • Ống PU thủy lực POWERRAM – 700 BAR,
  • Ống dẫn dầu thủy lực
  • Ống chiụ áp dầu thủy lực
  • Hydraulic hose 700 bar

Bảo hành: Đang cập nhật