ELV8 piston rung khí nén EXEN – Piston vibrator

  • ELV8 được sử dụng cho các ứng dụng sau:
  • Lắp đặt máy ép chai nhựa
  • Ngăn ngừa sự bám dính trong máng đẩy lá nhôm
  • Được sử dụng cho thiết bị sản xuất bánh kẹo
  • Được sử dụng cho máy sản xuất phụ tùng ô tô
  • Hỗ trợ máy đóng gói đồ uống tức thì