Cờ lê thủy lực đầu vuông Plarad MX-EC 20 TS

  • Model: MX-EC 20 TS
  • Đầu vuông dẫn động: 1″ hoặc 3/4″
  • Dải lực siết: 210 – 2.100 Nm.
  • Trọng lượng: 2.9 kg.
  • Áp suất làm việc tối đa: 800 Bar (duy nhất trên thị trường)