Bơm thủy lực 700 bar HP80, dung tích dầu 8 lít

  • Model: HP80
  • Dung tích dầu bình chứa: 8 lít.
  • Áp suất làm việc lớn nhất: 700 bar/1000 psi.
  • Trọng lượng: 24kg.
  • Xuất xứ: POWERRAM-TAIWAN
  • Bảo hành: 12 tháng