Cảo cơ khí 2 tấn PM55, vam tháo vòng bi bạc đạn 120mm

  • Model: PM55
  • Lực cảo: 2 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 120 mm
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với): 80 mm