Vam cảo thuỷ lực tự định tâm 4 tấn PME400, độ mở ngàm max 315mm

  •  Model: PME400
  • Lực cảo: 4 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 315 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 190 mm.