Cảo thuỷ lực tự định tâm 8 tấn PME800, độ mở ngàm max 460mm

  • Model: PME800
  • Lực cảo: 8 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 460 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 280 mm