Cảo cơ khí hoán đổi 2/3 chấu PM125, Vam cảo vòng bi bạc đạn 8 tấn 300mm

  • Model: PM125
  • Lực cảo: 8 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 300 mm
  • Độ dài trục cảo lớn nhất: 210 mm