Vam cảo cơ khí 3 chấu 5 tấn PM100, độ mở 250mm

  • Model: PM100
  • Lực cảo: 5 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 250 mm
  • Chiều dai chân cảo (tầm với): 160 mm