Cảo cơ khí 3 chấu 10 tấn PM150, độ mở 380mm

  • Model: PM150
  • Lực cảo: 10 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 380 mm
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với): 230 mm