Cảo thuỷ lực tự định tâm 20 tấn PME2000, độ mở max 520mm

  • Model: PME2000
  • Lực cảo: 20 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 520 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 325 mm.