Cảo thuỷ lực tự định tâm 30 tấn PME3000, độ mở 620mm

  • Model: PME3000
  • Lực cảo: 30 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 620 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 415 mm