Cảo thuỷ lực tự định tâm 12 tấn PME1200, độ mở ngàm max 515mm

  • Model: PME1200
  • Lực cảo: 12 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 515 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 300 mm.