Vam cơ khí hoán đổi 2/3 chấu PM155, Vam cảo vòng bi bạc đạn 10 tấn 380mm

  •  Model: PM155
  • Lực cảo: 10 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 380 mm
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với): 250 mm