Cảo cơ khí 2 chấu PM152, Vam cơ khí 10 tấn 380mm, Vam vòng bi 2 chấu (có sẵn)

  • Model: PM152
  • Lực cảo: 10 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 380 mm
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với): 230 mm