Cảo cơ khí 2 chấu PM102, Vam cơ khí 5 tấn 250mm, Vam vòng bi 2 chấu (có sẵn)

  • Model: PM102
  • Lực cảo: 5 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 250 mm
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với): 160 mm