Cảo cơ khí 3 tấn PM85, vam tháo vòng bi 140mm

  • Model: PM85
  • Lực cảo: 3 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 140 mm
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với): 120 mm