Vam cảo thủy lực PM400, PM600, PM800, PM1200, PM2000, PM3000

  • Model: PM400. PM600, PM800, PM1200, PM2000, PM3000
  • Tải trọng từ: 4 – 6 – 8 – 12 – 20 – 30 tấn.
  • Đường kính cảo lớn nhất: 255 – 330 – 350 – 375 – 520 – 550 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 185 – 220 – 230 – 270 – 360 mm.