Vam cơ khí hoán đổi 2/3 chấu PM175, vam cảo vòng bi bạc đạn 12 tấn 440mm

  • Model: PM175
  • Lực cảo: 12 tấn
  • Độ mở ngàm lớn nhất: Ø 440 mm
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với): 250 mm