Cảo thuỷ lực tự định tâm 6 tấn PME600, độ mở ngàm max 390mm

  • Model: PME600
  • Lực cảo: 6 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 390 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 230 mm.