Bộ cảo thủy lực 12 tấn POWERRAM PRE1200, tự định tâm, độ mở Max 515mm

  • Model cảo: PRE1200
  • Lực cảo: 12 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất của cảo: 515 mm.
  • Chiều dài ngàm chân (tầm với) là: 300 mm.