Bộ cảo thủy lực 30 tấn POWERRAM PRE3000, tự định tâm, độ mở Max 620mm

  • Model: PRE3000
  • Lực cảo: 30 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 620 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 415 mm.