Bộ cảo thủy lực 20 tấn POWERRAM PRE2000, tự định tâm, độ mở Max 520mm

  • Model: PRE2000
  • Lực cảo: 20 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 520 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 325 mm.