Bộ cảo thủy lực 4 tấn POWERRAM PRE400, tự định tâm, độ mở max 315mm

  • Model: PRE400
  • Lực cảo: 4 tấn.
  • Độ mở ngàm lớn nhất: 315 mm.
  • Chiều dài ngàm chân ( tầm với ): 190 mm.