Tấm mang cá Tri-Section từ 6 -30 tấn

  • Mã sản phẩm : ET3
  • Nhà sản xuất : POWERRAM – Taiwan.
  • Giá sản phẩm : Vui lòng gọi.

Bảo hành: 12 tháng.