Nêm tách mặt bích thuỷ lực 15 tấn SR07

  • Khe tách nhỏ nhất: 5mm
  • Khe tách mở max : 15 mm
  • Hành trình lưỡi tách: 25mm
  • Trọng lượng: 3.3kg