HNS5060 cắt đai ốc thủy lực, cắt phá e cu 50-60mm

  • Lực cắt: 50 tấn
  • Cắt đai ốc: 50 – 60 mm ( M33 – M39 )
  • Dung tích dầu 240 c.c (cm3)
  • Chiều dài: 269 mm
  • Chiều rộng: 106 mm
  • Trọng lượng: 11.5 kg