HNS3241 cắt đai ốc thủy lực 20 tấn, ecu 32-41mm (M22-M27)

  • Lực cắt: 20 tấn
  • Cắt đai ốc: 32 – 41mm ( M22 – M27 )
  • Dung tích dầu 80 c.c (cm3)
  • Chiều dài: 226mm
  • Chiều rộng: 80mm
  • Trọng lượng: 4.2kg