Nêm tách mặt bích thủy lực 25 tấn SR15

  • Khe tách nhỏ nhất (A): 7mm
  • Khe tách mở max (B): 23 mm
  • Hành trình lưỡi tách: 65mm
  • Trọng lượng: 7.8kg