Bộ dụng cụ đóng vòng bi, bạc đạn 33 vòng ( 37 chi tiết ) IMPAC TM