Tư vấn-Thiết kế trạm nguồn
Công ty cổ phần công nghệ Lefa cung cấp dịch vụ tư vấn,thiết kế và lắp đặt Trạm nguồn thủy lực theo yêu cầu của quý khách hàng

1. Tư vấn-thiết kế

  Công ty cổ phần công nghệ Lefa cung cấp dịch vụ tư vấn,thiết kế và lắp đặt Trạm nguồn thủy lực theo yêu cầu của quý khách hàng:

  Trạm nguồn thủy lực đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

・Các loại thể tích bình chứa

・Lưu lượng cao

・Áp suất làm việc lớn

・Công suất động cơ lớn